аерогеофізична розвідка


аерогеофізична розвідка
аэрогеофизическая разведка - aerogeophysical exploration - geophysikalische Luftaufnahme - сукупність методів вимірювання природних або штучно наведених фізичних полів Землі апаратурою, встановленою на літальному апараті (літаку, гелікоптері тощо). А.р. застосовується для пошуку родовищ к.к. - нафти та газу, руд кольорових металів, радіоактивних руд, а також для тектонічного районування та геол. картування. Виходячи з швидкого затухання фіз. полів Землі А.р. ведеться на малих висотах - 30-300 м. Масштаби зйомок - від 1:10000 до 1:200000. А.р. дозволяє суттєво підвищити достовірність пошуку к.к.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.